Serge Steenen

Serge is in 2013 afgestudeerd als arts (AMC, Universiteit van Amsterdam) en in 2018 als tandarts aan (Radboud Universiteit,Nijmegen). Hij heeft chirurgische werkervaring opgedaan op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirugie van het AMC. Momenteel praktiseert hij als tandarts en als cosmetisch arts. Daarnaast doet Serge op het AMC wetenschappelijk promotieonderzoek naar een pil tegen angst voor het trekken van tanden en kiezen.

Tandarts Serge Steenen is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor tandartsen.

Een overzicht van de gevolgde cursussen en bijscholing vindt u hier.

Serge is lid van de volgende organisaties en volgt daar nascholingen: