7 januari 2018

Implantaten, hoe en wat?

Tegenwoordig is het eenvoudiger om tanden en kiezen te vervangen door vaste kunsttanden en kiezen. Ten minste, dat wordt gedacht. De methodes en mogelijkheden zijn veelbelovend, maar er zijn ook wat nadelen en beperkingen te noemen.

Wat zijn implantaten?

Implantaten zijn titanium of zirkonium schroeven die in de kaak worden geplaatst waarop vervolgens een kroon, een brug of een volledig kunstgebit kan worden geplaatst.

Wanneer worden de implantaten toegepast?

Bij het ontbreken van één tand of kies of meerdere tanden en kiezen of het ontbreken van alle tanden/kiezen. Bij het ontbreken van één tand kan worden volstaan met een kroon op een implantaat. Gedurende het missen van meerdere tanden/kiezen kan worden gekozen voor een brug op twee of meer implantaten. Gedurende het missen van een gebit in een hele kaak kan worden gekozen voor een kunstgebit dat bijvoorbeeld op 2 of 4 implantaten kan worden geklikt.

Wanneer is een implantaatbehandeling mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
  • Je kaakbot moet gezond zijn.
  • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
  • Je moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.

Let op!

Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling. De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of je voldoende kaakbot hebt en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.

Wie voert de implantaatbehandeling uit?

De behandelingen kunnen door verschillende tandartsen/specialisten worden uitgevoerd. Elke tandarts mag, indien men zich bekwaam acht de implantaatbehandeling uitvoeren, maar meestal wordt de behandeling uitgevoerd door een erkende implantoloog of kaakchirurg. Het maakt voor de evt. vergoeding (nog) niet uit door wie de behandeling wordt uitgevoerd.

Na de behandeling:

De ervaringen met de behandelingen zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijg je zo nodig een pijnstillend middel voorgeschreven.

Vaak is het verstandig gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan te passen. Doe dit in overleg met uw tandarts of kaakchirurg. Drie tot zes maanden na het inbrengen is het implantaat stevig in het bot verankerd. Je mag het implantaat in deze periode niet belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk.

Vergoeding en verzekering?

Implantaatbehandelingen zijn relatief duur, dit komt door de materialen die worden gebruikt, de steriele werkomgeving die moet worden ingericht,  het extra personeel dat klaar moet staan bij de behandeling en de risico’s die de behandeling met zich meebrengt.

Vaak wordt vanuit een aanvullende tandartsverzekering niet het implantaat zelf vergoed maar wel grotendeels de kroon/brug die erop komt. Natuurlijk tot een maximum bedrag.

Vanuit de basisverzekering worden implantaten onder een volledig kunstgebit enkel vergoed als blijkt dat er onvoldoende bot aanwezig is om met een normaal kunstgebit door het leven te gaan. Hiervoor moet door de tandarts en/of implantoloog eerst een machtiging worden aangevraagd. Als deze akkoord is door de verzekering dan kan de behandeling worden gestart.

Bij Top Dental werken wij samen met een implantoloog die de behandeling voor u kan verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden als je implantaatwensen hebt, dan kunnen wij een behandelplan voor je opstellen.

Mocht je nog vragen hebben of wat tips nodig hebben, stuur een e-mail naar info@topdental.nl.